Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen has been a member of ADI since 2014.

The association is based in Oslo, Norway.

Nasjonalforeningen for folkehelsen is also a member of Alzheimer Europe.